Chọn chuyến bay

Vé một chiều Hồ Chí Minh - Hải Phòng

Hồ Chí Minh Viet Nam

29/11/2023

1 người lớn

Hải Phòng Viet Nam

1. Lựa chọn chuyến bay chặng đi

Từ: Hồ Chí Minh Tới: Hải Phòng

Ngày đi: 29/11/2023 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều đi

Khởi hành Đến Giá vé

LOADING...

Loading…